Funkcijos

Vykdomieji dokumentai. Teismo sprendimai, nuosprendžiai, nutartys, nutarimai ir įsakymai vykdomi po to, kai jie įsiteisėja, išskyrus atvejus, kai teismas nutaria juos vykdyti skubiai. 1) vykdomieji raštai (išduodami teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų, nutarčių pagrindu); Vykdytinam sprendimui įsiteisėjus, išieškotojui pagal rašytinį pareiškimą pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą. Išieškotojui vykdomasis raštas išduodamas pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu laišku. Remdamasis nuosprendžiu ar sprendimu išieškoti iš solidarių atsakovų, teismas išduoda tiek vykdomųjų raštų, kiek yra solidarių atsakovų. Vykdomajame rašte turi būti nurodoma: 1) išdavusio vykdomąjį raštą teismo pavadinimas; 2) byla, kurioje išduotas vykdomasis raštas; 3) sprendimo priėmimo laikas; 4) su išieškojimu susijusi rezoliucinė sprendimo dalis pažodžiui; 5) sprendimo įsiteisėjimo laikas arba nuoroda, kad sprendimas skubiai vykdytinas; 6) vykdomojo rašto išdavimo laikas; 7) pilnas išieškotojo bei skolininko pavadinimas ir jų adresai, asmens kodas, juridinio asmens registravimo kodas, bankų rekvizitai. Vykdomajame rašte dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis išieškojimo, be to, nurodoma skolininko gimimo vieta ir vaikų gimimo datos. Jeigu tam pačiam sprendimui vykdyti išduodami keli vykdomieji raštai, tai pažymima vykdomajame rašte nurodant, kuris vykdomasis raštas pagrindinis, o kuris antrinis, tretinis ir t. t. Jeigu vykdomasis raštas prarastas, tai išieškotojo ar antstolio prašymu išduodamas vykdomojo rašto dublikatas. Prašymas išduoti vykdomojo rašto dublikatą paduodamas bylą nagrinėjusiam pirmosios instancijos teismui. 2) teismo įsakymai; Teismo įsakymas – supaprastinta teismo procedūra išduotas vykdomasis dokumentas. Kreditorius turi teisę teismui pateikti nustatytos formos prašymą, o teismas, priėmęs įsakymą, jį siunčia skolininkui. Jei skolininkas prieštaravimų nepareiškia teismo įsakymas įsiteisėja po 20 dienų nuo jo įteikimo skolininkui dienos, t.y. pats teismo įsakymas tampa vykdomuoju dokumentu. Svarbu, jog eismo įsakymo proceso atveju dokumentai skolininkui turi būti įteikti pasirašytinai. Turite sunkumų įteikiant procesinius dokumentus? Kreipkitės. 3) vykdomieji įrašai Notaras daro vykdomuosius įrašus pagal vekselio ar čekio turėtojo ar jo įgalioto asmens arba atgręžtinio reikalavimo teisę turinčio asmens rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko. Kartu su prašymu pateikiamas vekselis (vekselio nuorašas) ar čekis, užprotestuoto vekselio ar čekio protestas, pakvitavimas, jeigu sumokėta vekselio ar čekio sumos dalis. Notaro vykdomieji įrašai pagal užprotestuotus arba neprotestuotinus vekselius ar čekius yra vykdomieji dokumentai. Esate vekselio turėtojas ir nežinote vykdomojo įrašo išdavimo tvarkos? Kreipkitės. 3) institucijų ir pareigūnų nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek, kiek jie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais 4) kiti institucijų ir pareigūnų sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai. Pateikimo tvarka Antstolis Dainius Šidlauskas vykdymo veiksmus atlieka antstolio aptarnaujamoje teritorijoje, t.y. Vilniaus m. pirmojo, antrojo, trečiojo, ketvirtojo teismo, taip pat Vilniaus rajono apylinkės teismo teritorijoje. Jūs galite antstoliui pateikti vykdomąjį dokumentą, jeigu skolininkas: Fizinis asmuo: • gyvena antstolio aptarnaujamojoje teritorijoje • turi turto antstolio aptarnaujamoje teritorijoje • dirba antstolio aptarnaujamoje teritorijoje Juridinis asmuo: • turi buveinę antstolio aptarnaujamoje teritorijoje • turi turto antstolio aptarnaujamoje teritorijoje Pateikimo terminai Vykdomieji dokumentai pagal gali būti pateikiami vykdymui: • pagal teismo sprendimus per dešimt metų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Tačiau - • kai pagal teismo sprendimą išieškomos periodinės išmokos vykdomieji dokumentai galioja per visą laikotarpį, kuriam priteistos išmokos, o dešimt metų terminas prasideda nuo kiekvienos išmokos termino pasibaigimo; • pagal skubiai vykdytinus teismo sprendimus terminas skaičiuojamas nuo pirmos dienos po sprendimo priėmimo • dėl grąžinimo į darbą - per vieną mėnesį nuo pirmos dienos po sprendimo priėmimo Išieškotojui, kuris praleido terminą vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti dėl priežasčių, teismo pripažintų svarbiomis, praleistas terminas teismo gali būti atnaujintas LR CPK 576–578 str. nustatyta tvarka, jeigu ko kita nenustato įstatymai.