Paslaugos

Savo veikloje mes siekiame tinkamai ginti išieškotojų teises, kad būtų užtikrintas realus skolos išieškojimas tiek ikiteisminio išieškojimo metu, tiek vykdant vykdomuosius dokumentus. Antstolio Dainiaus Šidlausko kontoroje (toliau – Antstolio kontora) dirbančių specialistų veikla apibūdinama aukščiausio lygio paslaugu teikimu bei nuolatiniu ir glaudžiu bendradarbiavimu tiek su kreditoriumi, tiek su skolininku. Mūsų sukaupta patirtis ir įgūdžiai įgalina Antstolio kontorą mūsų klientams suteikti paslaugas, kurios individualiai atitinka specifinius kiekvieno iš jų poreikius bei padeda apsaugoti ir išlaikyti kliento verslo strategiją, taip suteikiant konkurencinį pranašumą.

Antstolio kontora teikia šias paslaugas:
• Tarpininkavimas vykdant turtines prievoles
• Teisinių konsultacijų teikimas
• Faktinių aplinkybių konstatavimas
• Dokumentų perdavimas ir įteikimas

Žemiau pateikiame kiekvienos iš teikiamų paslaugų trumpą aprašymą.

Tarpininkavimas vykdant turtines prievoles


Tarpininkavimas vykdant turtines prievoles apima priemones, kuriomis siekiama, kad skolininkas gera valia įvykdytų turtinę prievolę ar kad kitais teisėtais būdais būtų patenkintas kreditoriaus turtinis reikalavimas. Atkreipiame dėmesį, kad Antstolio kontoros teikiamų tarpininkavimo paslaugų veiklos teritorija nepriklauso nei nuo kliento, nei nuo skolininko buvimo vietos, atitinkamai visais atvejais yra užtikrinama aukščiausia teikiamų paslaugų kokybė. Antstolio kontoros klientai ypač vertina tarpininkavimo paslaugų teikiamą naudą dėl šių priežasčių:
• skolas išieško profesionalai, taip užtikrinamas skolų sugrąžinimo efektyvumas ir operatyvumas;
• remiantis sukaupta patirtimi parenkamas tinkamiausias skolų administravimo modelis;
• klientas su verslo partneriais išlaiko gerus, dalykinius santykius.

Teikiant tarpininkavimo paslaugas:

• įvertiname skolos išieškojimo perspektyvas, pateikiame tolesnių veiksmų alternatyvas, parenkame optimaliausią sprendimo būdą ir paruošiame reikalingus dokumentus;
• įvertiname skolos pagrįstumą ir suformuluojame teisiškai pagrįstas pretenzijas;
• palaikome nuolatinį ryšį su skolininku ir klientu, derindami abiems šalims priimtinas pozicijas ir atsiskaitymo sąlygas;
• teikiame teisines konsultacijas dėl skolos įteisinimo neprotestuotinu vekseliu;
• teikiame vekselių administravimo paslaugas;
• teikiame teisines konsultacijas dėl skolų susigrąžinimo teisminiu keliu.

Teisinių konsultacijų teikimas


Antstolio kontora teikia teisines konsultacijas ir su jomis susijusias teisines paslaugas, išskyrus atstovavimą teismuose bei atstovavimą santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Padedame rengti įvairius teisinius dokumentus, sutartis bei įvertinti pasirašytų sutarčių vykdymo pasekmes. Norėtume pabrėžti, kad mūsų turima patirtis suteikia galimybes suteikti aukščiausio lygio ir kokybės teisines konsultacijas. Visais atvejais garantuojame individualų požiūrį į kliento problemą bei pilną konfidencialumą.

Faktinių aplinkybių konstatavimas


Faktinių aplinkybių konstatavimas – tai detalus aplinkybių, daiktų ar turto, jų būklės aprašymas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole, kuris, surašytas teismo pavedimu, laikomas oficialiu rašytiniu įrodymu civiliniuose teisiniuose santykiuose. Tai išimtinai antstolių teikiama teisinių paslaugų rūšis, kuri suteikia asmenims efektyvią galimybę surinkti padidintą įrodomąją galią turinčius įrodymus. Konstatuojant faktines aplinkybes garantuojame:
• operatyvumą;
• technologijų pažangumą;
• integruoto pobūdžio paslaugas.

Dokumentų perdavimas ir įteikimas


Operatyvus ir tinkamas dokumentų įteikimas pagreitina teisminius procesus. Tai veiksminga priemonė pranešti apie svarbią teisinę reikšmę turinčius įvykius ar teisinius ketinimus asmenims, vengiantiems vykdyti savo prievoles ar įsipareigojimus. Antstolio kontora įteikia teismo šaukimus, pranešimus, nutartis, teismo įsakymus, taip pat ieškinius, priešieškinius, jų priedus ar kitus su bylos nagrinėjimu teisme susijusius dokumentus. Taip pat įteikiame ar perduodame pranešimus įmonių akcininkams apie rengiamus akcininkų susirinkimus bei įvairius kitokio pobūdžio pranešimus, reikalavimus, pretenzijas ar kitus dokumentus, kuriuos svarbu greitai ir tinkamai įteikti adresatui.

Paslaugų įkainiai


Jūsų pageidavimu, susipažinę su Jūsų įmonės skolų valdymo poreikiais, nusistovėjusia praktika bei lūkesčiais, mes galime pateikti apytikslią mūsų paslaugų sąmatą, atsižvelgiant į Jūsų užduoties apimtį. Alternatyviai mes galime susitarti dėl fiksuoto ar sėkmės mokesčio taikymo galimybės.